Jazztalenter i Østfold

ÅS KOMMUNE får 150000 kroner til etablering av ungdomsjazzorkester

UngMusikk har vokst frem over en periode på 13 år gjennom en bevisst interkommunal og fylkeskommunal satsning på fordypning og talentutvikling innenfor musikkområdet. Innenfor satsninger på jazz-området samarbeider UngMusikk med Østnorsk Jazzsenter om kursing og etablering av et ungdomsjazzorkester i Østfold.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?