“Jenteløftet – Skuddsikre jenter”

GLASSVERKET IDRETTSFORENING fikk 50 000 kroner til Dommer, leder og trenerkurs i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?