Jentesatsning i bydel Gamle Oslo

NORGES KFUK-KFUM får 900000 kroner til jentesatsning i bydel Gamle Oslo

Undersøkelser viser at to av tre barn og unge i Gamle Oslo deltar i ulike fritidsaktiviteter, men samtidig så sier tallene at andelen av jenter som deltar er lavere enn gutter. Det ønsker Forandringshuset og Tøyen Sportsklubb å gjøre noe med, og har med støtte fra bydelen startet et prosjekt for å bidra til økt deltakelse blant jenter på lokale arenaer og engasjere jenter til å delta som frivillige og i lederposisjoner i fritidstilbudet i Bydel Gamle Oslo. De får støtte til å videreføre prosjektet og få med enda flere i aktiviteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?