Jernalderhus til Kaupangprosjektet.

Kaupangprosjektet får 250.000 kroner til et jernalderhus.

Kaupangprosjektet er en ideell forening som jobber for å styrke bevisstheten og kunnskapen om oldtidshistorien i søndre Vestfold. Målet er å få reist et oldtidssenter på Kaupang. Nå skal det første jernalderhuset reises med midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Huset vil inneha utstillinger med blant annet med kopier av verktøy som er smidd.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?