Jernverket Eidsfoss

Jernverket Eidsfoss får 155000 kroner til utarbeidelse av utstillinger. Museet er en del av Vestfoldmuseene og skal gjøre to utstillinger om demokrati. Den ene skal følge Elise Kristensen (1867-1957 og fortelle hennes historie i en sosialhistorisk sammenheng. Elise var en av kvinnene som brukte sin stemmerett i 1913 og fokuset skal være på arbeiderklassens kvinner. Likeledes skal de lage en utstilling om Rakel Seweriin (1906-1995), en av pionerene i kvinnepolitisk arbeid i Norge. Begge kvinnene kommer fra Eidsfoss. Utstillingene skal også presenteres i nettutgaver, tilrettelagt for blant annet skoleelever og det skal utarbeides et undervisningsopplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?