Jevnaker Hage

Foreningen Jevnaker Hage får 150.000 kroner til å anlegge hage.

Foreningen er i ferd med å etablere en stor felles hage for hele bygda på kommunal grunn. Denne skal være en offentlig arena for hagebruk og en sosial møteplass. De ønsker å åpne for at gamle og unge kan møtes ute i hagen og dra nytte av hverandres kompetanse, og at stedet kan bli en arena for læring og samspill. Hagen ligger plassert i tilknytning til Jevnaker Omsorgs- og Rehabiliteringsenter, med flere skoler i nær avstand, og skal være åpen for alle som vil bruke den.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?