Jobb for unge og aktivitet for eldre

GENERASJON M AS får 4500000 kroner til oppstart av Generasjon M i to nye kommuner i Stor-Oslo

Generasjon M ansetter ungdom i deltidsstillinger som M-venner hvor de jobber i faste team og besøker eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. Ungdommene er med på å skape meningsfylte generasjonsmøter der unge og eldre møtes og utveksler erfaringer og gjør aktiviteter sammen. Nå får Generasjon M midler til å starte opp i to nye kommuner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?