Joller til skoleungdom

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 170000 kroner til to Megin-joller

Oslo Sjøskole driver opplæring av skoleungdom i sjøvett, livredning og naturkunnskap. I 2018 deltok hele 7965 9-klassinger fra Osloskolen på deres kurs. Nå har skolen to Megin-joller som de bruker til opplæring, men ønsker å anskaffe seg to til. Dette vil medføre økt læringsutbytte både kvalitativt og kvantitativt. Disse seiljollene har vist å stimulere til samarbeid og lagbygging, og er ypperlige for utvikling av maritim kompetanse og mestringsfølelse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?