Jordal Fritidsklubb pusses opp

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO fikk 170.000 kroner i 2018 til oppussing av fritidsklubb.

Jordal Fritidsklubb er et møtested for ungdommer i alderen 13-16 (18) år. Klubben tilbyr faste aktiviteter som for eksempel biljard, bordtennis og tv-spill, men også organiserte fellesaktiviteter som disko- og filmkvelder. I tillegg har klubben tilgang til en dansesal som per dags dato lånes ut til forskjellige dansegrupper for ungdom i aldersspennet 14-23 år. Alle tilbud og aktiviteter er gratis.

Klubbens lokaler har blitt utdatert gjennom snart 20 års bruk, og bærer preg av høye besøkstall 5 dager i uken. Den får derfor nå støtte til å pusse dem opp. Med bakgrunn i tidligere erfaringer ønsker klubben at ungdommene skal bidra i denne prosessen, slik at de får eierskap til selve utførelsen og noe å være stolte av.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?