Jubileumsaktiviteter

NESODDEN TEATERFABRIKK fikk 200 000 kroner til gjennomføring av Halloween, Krystallfolket og Åpen teaterfabrikk ihht. søknad i 2024

Nesodden Teaterfabrikk planlegger et jubileumsår med ulike aktiviteter, blant annet en halloweenvandring, en juleforestilling kalt Krystallfolket, og et arrangementet Åpen teaterfabrikk. Det er et mål å samle både gamle og nye deltakere, og feire teatermiljøet i kommunen. Nesodden Teaterfabrikk har fått tildelt 200 000 kroner til gjennomføring av nevnte aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?