Jubileumsgave til Barratt Due musikkinstitutt

STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT fikk 35 000 000 kroner til oppgradering av skolebygg i 2024

Barratt Due musikkinstitutt (BDM) er en selvstendig stiftelse med formål å gi musikkopplæring, -utdanning og -formidling på høyt faglig nivå. BDM er eneste lærested i Norge med undervisning av barn og unge, fra de yngste i musikkbarnehagen, til mastergradsstudentene på høyskolen, under ett og samme tak, i tråd med stifternes motto: ”Fra musikkbarnehage til konsertpodium”.  BDM markerer 100 år i 2027 og ønsker i den anlednig å oppgradere skolebygget for å kunne være i stand til å tilby et rikt musikkundervisningstilbud i hundre nye år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?