Jubileumsgave til Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien fikk 9 millioner kroner i jubileumsgave i anledning 100-års-jubileet i 2019.

Orkesteret er en av de sterkeste internasjonale merkevarene i norsk kulturliv, og er en grunnleggende infrastruktur for mye annen musikkaktivitet i Norge.

I anledning orkesterets 100-års-jubileum i 2019 skal de gjennomføre en jubileumsturne og flere ulike formidlingsprosjekter. Tiltakene vil kunne utgjøre en forskjell i både interesse, synlighet og oppmerksomhet for det klassiske musikkfeltet i Oslo og Norge.

Tidligere tildelinger

https://sparebankstiftelsen.no/oslofilharmonien-formidling-av-klassisk-musikk-til-barn

https://sparebankstiftelsen.no/oslo-filharmonien-og-elever-fra-toyen-skole

https://sparebankstiftelsen.no/ungdomsmusikere-og-oslo-filharmonien

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?