Jubileumsutstilling – Oslo Bymuseum

Sparebankstiftelsen bidrar med 500.000 kroner til Oslo Bymuseum jubileumsutstilling i forbindelse med hundreårsmarkering av et selvstendig Norge.

Oslo Bymuseum ønsker å bidra til Hundreårsmarkering av et selvstendig Norge med utstillinger som retter blikket fremover mot dagens samfunn. De vil bruke en av byens første kontordamer som veiviser for å få frem 1800-tallets tradisjoner og 1900-tallets nye krav i en storstadsmessig by, en urban kultur, en ny type arbeid og en ny tid; fritiden.

Sparebankstiftelsen bidrar med 500.000 kroner til jubileumsutstillingen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?