Judo for ungdom

Norges Judoforbund fikk 2.630.000 kroner i 2016 til dommer- og arrangørutvikling, ungdomsarrangementer, utstyrspakker og informasjonsmateriell.

Judo på Verdens Kuleste Dag 2016 på Akershus festning. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Judoforbundet har tidligere utviklet konseptet judofestival for barn, som er arrangementer hvor barn får anledning til å prøve og å delta på judostevner i trygge og kjente omgivelser.

For å redusere frafall blant ungdom, ønsker de nå å tilby aktivitet på ungdommens premisser. Alternative konkurranseformer skal utformes, og judofestivalen tilpasses ungdom i alderen 13 til 19 år.

I tillegg skal det satses på utvikling av dommer- og arrangørkompetanse, slik at de som ikke ønsker å delta aktivt som utøvende innen idretten fortsatt kan være delaktig i miljøet som dommer eller arrangør. Utdannings- og utviklingsprogrammene skal gå over en periode på to år, og hver deltaker får en mentor som støtter og veileder deltakere i programmet.

Se også

http://www.judo.no/administrasjonen/ny-gave-fra-sparebankstiftelsen-dnb/

http://www.judo.no/stevner/vi-satser-pa-unge-dommere-og-arrangorer/

Tidligere tildeling

Utstyr for judo

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?