Juniorklubben åpen også på sommeren

JOY – JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH får 280000 kroner til utstyr og aktiviteter på sommeråpen Juniorklubb på skolen

I bydel Gamle Oslo ligger Juniorklubben, et fritidstilbud for barn i alderen 8-14 år. De har flere aktive frivillige og gir arbeidsplasser til fem ungdom fra bydelen. Klubben holder til på Vahl skole og nå ønsker skolen, FAU, Elevrådet og Juniorklubben sammen med Frigo, Oslo kommunes friluftssenter i Gamle Oslo, å holde Juniorklubben åpen gjennom sommeren. Barna kan følge ulike kurs i tegning, dans eller musikk og klubben vil være en god møteplass gjennom sommerferien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?