Juniorklubben

ØSTRE TOTEN FOLKEBIBLIOTEK får 100000 kroner til utstyr og prosjektmidler til aktiviteter på juniorklubb for 5.trinn-elever

Østre Toten folkebiblioteks juniorklubb etter skoletid er for de barna som ikke går på SFO. De har nå fått støtte som et tilskudd til at alle fra 5. trinn skal få være på biblioteket flere ettermiddager i løpet av skoleåret, med aktiviteter fra Vitensenteret Innlandet, lokale kunstnere og formidlere, lag og foreninger, frivillige og skolene i kommunen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?