Jusshåndbok for konsertarrangører

Norske Konsertarrangører fikk 50.000 kroner i 2015 til nytt opptrykk av jusshåndboka.

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets største interesse- og kompetanseorganisasjon for festivaler og helårsarrangører. Visjonen er Gode konsertopplevelser til alle.

Jusshåndboka er en håndbok med formål å legge til rette for at kulturarrangører på en effektiv måte kan gjennomføre sin drift innenfor de juridiske rammer som foreligger. Boka ble realisert i 2013, men har nå behov for revidering og nytt opptrykk.

Norske Konsertarrangører (tidligere Norsk Rockforbund) fikk 378.000 kroner til å utvikle håndboka i 2012.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?