K1 på Tøyen oppgraderer fritidsklubben

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO får 350000 kroner til interiør og utstyr

Fritidsklubben K1 på Tøyen er et tilbud i regi av Bydel Gamle Oslo for barn og ungdom i alderen 10-14 år. Klubben har vært i drift i 3 år og er godt etablert som en fast arena for barn og unge på Tøyen, og den brukes også mer og mer av barn og unge fra nærliggende bydeler. Det høye aktivitetsnivået gjør at inventaret og utstyret trenger en oppgradering og nye og robuste møbler skal lages med implementerte mediabokser til oppbevaring og lading av teknisk utstyr, etter modell fra Jordal fritidsklubb.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?