Kajakklubb oppgraderer treningsanlegg

Tønsberg kajakk klubb får 400.000 kroner til innredning av båthall og bryggeanlegg.

Klubben har 130 medlemmer og holder til på bryggeområdet i Tønsberg. Dette er et populært område som brukes av mange til rekreasjon og til bading om sommeren. Klubben drives på dugnad og disponerer egne lokaler og et bryggeanlegg. Dette har de nå behov for å oppgradere. Arbeidet vil sørge for økt aktivitet i tiden som kommer og vil gi klubben, som fokuserer på breddeidrett, gode muligheter for å nå nye brukere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?