Kaldtvannsautomater – breddegave

Videregående skoler på Østlandsområdet ble tilbudt 16.000 kroner til installering av kaldtvannsautomater.

Det settes stadig sterkere søkelys på ungdoms kostholdsvaner. Ikke minst har sukkerforbruket nådd høyder som burde vært unngått. Som et bidrag til å gi ungdom et alternativ til brus, har Sparebankstiftelsen DNB tilbudt samtlige videregående skoler i Østlandsområdet (unntatt Hedmark) – Sparebanken NORs gamle kjerneområde – 16.000 kroner til å installere kaldtvannsautomater.

Sparebankstiftelsen dekker ikke driftskostnader, slik at det over tid vil være økonomisk mest fornuftig for skolene å velge en løsning som er knyttet til det normale, offentlige vannforsyningssystemet.

Ungdomsskolene på Østlandet fikk det samme tilbudet våren 2006.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?