Kameranettverk overvåker meteorer

Solobservatoriet på Harestua fikk 1 million kroner i 2014 til å utvikle og installere et kameranettverk som kan oppdage meteorer som faller ned i Norge.

Solobservatoriet og Norsk Meteornettverk står bak kameranettverket som er i stand til å bestemme posisjonene til meteorer bedre enn noen gang før. (Foto: Norsk meteornettverk/Solobservatoriet på Harestua)

Jorden bombarderes med stein fra verdensrommet hele tiden. Av de steinene som er store nok til å overleve reisen gjennom Jordens atmosfære, regner vi med at det lander 7-8 stein i Norge på årsbasis.

For å sørge for døgnkontinuerlig overvåkning av himmelrommet i Sør-Norge er det etablert et nettverk av kameraer som varsler om meteorer (kraftige stjerneskudd).

Kameranettverket består av flere stasjoner fordelt utover hele Sør-Norge, hvor hver stasjon har et synsfelt som dekker hele himmelen ved hvert sted. Stasjonene kalibreres slik at bildene kan brukes til nøyaktige posisjonsbestemmelser av meteorene.

Kamerastasjonene kommuniserer med en sentral regnemaskin, en server utviklet spesielt til formålet, som bestemmer meteorenes posisjon og retning over bakken. I enkelte tilfeller er det mulig å anslå nedslagsfelt for meteorene – altså når meteoren blir til en meteoritt – som tillater at søk etter meteoritt-bitene.

Prosjektet har som hensikt å bidra til økt interesse for realfag ved å vekke folks nysgjerrighet for verdensrommet, og har blant annet engasjert mange skoleelever.

Du kan følge med på funn fra kameranettverket på nettsiden: http://norskmeteornettverk.no/

Tidligere tildelinger

I 2013 fikk Solobservatoriet 750.000 kroner til utvikling av og utstyr til opplevelsesløype, fysikkløype og himmelløype. Naturfagsløypa FRA BERGGRUNN TIL HIMMELROMMET vil ta naturfagundervisningen fra klasserommet ut i naturen, og tilrettelegger for læring gjennom aktivitet, samarbeid, egne opplevelser og undring.

I 2014 fikk Norsk Astronomisk Selskap 80.000 kroner til spesialkamera på Solobservatoriet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?