Kampidrettsglede for alle

NORGES BRYTEFORBUND fikk 3 900 000 kroner til et 3-årig paraprosjekt sammen med Norges Kampsportforbund og Norges Bokseforbund i 2024

Norges Bryteforbund har som mål å ivareta og inkludere personer med funksjonsnedsettelser i aktiviteter og konkurranser i kampidrettener. De ønsker å utvide dagens tilbud ved hjelp av flere rekrutteringstiltak, kompetanseheving i forbundene og utvikling av flere konkurransetilbud. Utviklingen skal skje på tvers av ulike grener og forbund, som organiserer lignende kampidretter. Norges Bryteforbund har blitt tildelt 3 900 000 kroner til et 3-årig paraprosjekt sammen med Norges Kampsportforbund og Norges Bokseforbund.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?