Kanoer til utlån ved Frognerseteren

Oslo og Omland Friluftsråd får 110.000 kroner til kanoer med utstyr.

Friluftsrådet arbeider med å fremme muligheter for og deltagelse i friluftsliv gjennom aktiviteter, samarbeidsmøter og høringer i viktige saker. De har en base med kanoer på Frognerseteren som blir brukt daglig gjennom sesongen. Utstyret brukes i hovedsak til et introduksjonstilbud for nyankomne innvandrere og arrangementer som friluftsskoler, ferieleir for flyktningfamilier og åpne arrangementer. Med denne gaven kan de fornye og utvide utstyrsparken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?