Kapp skole

KAPP SKOLE FAU får 100000 kroner til ballbinge

FAU Kapp skole, i samråd med elevrådet og rektor ønsker å oppgradere uteområdet, med en ballbinge. FAU ønsker at skolen skal fortsette å være et naturlig samlingspunkt også utenfor ordinær skoletid, de unge trenger et sted å henge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?