Karasjokk svømmeklubb

Karasjokk svømmeklubb får 30.000 kroner til svømmeutstyr for funksjonshemmede.

Karasjok svømmeklubb ønsker å gi et tilbud også til sine psykisk utviklingshemmede innbyggere. Sparebankstiftelsen DNB gir bidrag til svømmeutstyr til målgruppen psykisk utviklingshemmede.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?