Karsten og Petra

TELEMARK MUSEUM får 200000 kroner til utstillingen Karsten og Petras verden

I 2022 er det 30 år siden forfatter Tor Åge Bringsværd presenterte oss for barnehagebarna Karsten og Petra. Henrik Ibsen Museum ønsker å belyse hans store innflytelse på barnelitteraturen gjennom en reise til Karsten og Petras univers, og etablerer en egen utstilling i museet. I museumsverdenen brukes ofte utstillingsbegrepet på en mindre snever måte enn mange forbinder med ordet. Opplevelse, formidling og aktivitet legges i definisjonen av utstilling, og dette skal komme tydelig frem i nettopp denne utstillingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?