Kartforståelse og orientering i skolen

NORGES ORIENTERINGSFORBUND får 5000000 kroner til tiltak for friluftsundervisning og kartforståelse i skolen

Prosjektet er delvis en videreføring av prosjektet “Finn fram i Østfold – der orienteringsklubber, krets og skoler samarbeidet for å skape lokale skolegårdskart, utvikle uteundervisning, øke barn og ungdommers kartforståelse, samt skape flere aktivitetsdager både lokalt og på tvers av fylket.

Nå får orienteringsforbundet støtte til å gjennomføre et nasjonalt prosjekt over tre år, der det også skal utvikles nærmiljøkart til bruk i bl.a. friluftsskoler. Alle skolegårdskart blir tilgjengelige digitalt og åpne på www.skoleorientering.no, hvor man kan tegne løyper og oppdatere kartene fortløpende.

Prosjektet bygger på en modell som allerede har vært benyttet i Danmark og Sverige gjennom flere år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?