Kartlegging av arter i gammelskog

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS får 450000 kroner til utstyr til og gjennomføring av artsjakt og feltarbeid

Sammen med Skogutvalget i Naturvernforbundet skal studenter innen biologi, naturforvaltning og økologi delta i artskartlegging i gammelskog. Det blir mye praktisk arbeid i felt, men også noe teori. Målet er å bidra til å hindre tap av naturmangfold og å få relevant artskompetanse i områder hvor arter hittil ikke er kartlagt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?