kartlegging av fisk i Gjersjøelva

OPPEGÅRD JEGER OG FISKERFORENING får 170000 kroner til fisketeller

Foreningen har rundt 400 medlememr og mange aktiviteter som er rettet mot barn og unge. De samarbeider også med skoler, som en del av den kulturelle skolesekken. Siden 1991 har foreningen jobbet for å få laks og sjøørrett tilbake i Gjersjøelva for å gyte. Gjersjøelva er en av hovedpulsårene i fjorden, og det er viktig å opprettholde en bærekraftig sjøørrett og laksebestand i indre Oslofjord. En fisketeller vil være et viktig verktøy for å kunne regulere fisket i fjorden og en indikator på hvor mye fisk som produseres i elva. Dette vil bidra til å forbedre gyteforhold i elva.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?