Kartlegging av kulturlokaler

KULTURALLIANSEN får 1500000 kroner til prosjekt for kartlegging av lokaler til bruk av frivilligheten

Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige, organiserte kulturlivet. Medlemsorganisasjonene representerer en stor bredde av kulturuttrykk. Kulturalliansen skal sette kulturpolitiske saker på dagsorden og gi økt gjennomslagskraft og bedre rammevilkår for det frivillige kulturlivet. I kartleggingsprosjektet skal de undersøke om arenaer for kulturliv er godt egnet, tilrettelagt og vedlikeholdt. De har allerede en database og har gjort en omfattende kartlegging av flere kommuner, og får nå støtte til å kartlegge forhold i kommuner på Østlandsområdet, i samarbeid med frivillige organisasjoner. Målet for prosjektet er bedre flerbruk av eksisterende bygg, bedre samarbeid og planlegging i kommunene, økt tilgang for alle brukere og en bedre utnyttelse av offentlige midler og frivillig innsats. Kulturalliansen har en plan om å kartlegge alle kommuner i hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?