kartlegging, floravokteri og validering

NORSK BOTANISK FORENING får 1100000 kroner til kompetansebygging innen kartlegging og artskunnskap

Foreningen er for planteinteresserte i Norge, og samler både fagutdannete botanikere, amatørbotanikere og andre med interesse for ville planter. Å jobbe for bevaring av naturmangfold er en av de viktigste oppgavene foreningen jobber med. Nå skal de styrke det frivillige kartleggingsmiljøet innen botanikk. Dette skal blant annet gjøres gjennom å utvikle undervisningsmateriell innen kartlegging og artskunnskap, og ved å gjennomføre kurs, ekskursjoner og ulike arrangementer. De skal også utvide en metodikk for å overvåke truede plantearter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?