Kartlegging og opprydding i Tyrifjorden

HØNEFOSS DYKKERKLUBB fikk 100 000 kroner til oksygenkoffert og kartplotter til båt i 2024

Hønefoss dykkeklubb er en liten klubb som har fokus på å bygge opp aktiviteten i klubben. De trenger noe nytt utstyr for å drive sikker dykkeaktivitet med båten sin, og har fått 100 000 kr i støtte til å kjøpe an kartplotter og en oksygenkoffert.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?