Karusbakken, en husmannsplass i Vågå

FORTIDSMINNEFORENINGEN får 3450000 kroner til restaurering og kursing

Karusbakken er en liten husmannsplass i Vågå. Plassen ligger høyt over Vågå sentrum, med utsikt utover dalen. På tunet står ei stue som trolig er fra 1652, og fem uthus. I tillegg hører det til ei lita stue som ligger noen meter unna. Det er stort lokalt engasjement for at plassen blir tatt vare på og satt i stand. Fortidsminneforeningen vil løfte Karusbakken fram som et forbildeprosjekt innen istandsetting og aktivering, og være en demonstrasjon på gjenbruk og sirkulær økonomi i praksis. Kjøp, istandsetting og videre bruk av Karusbakken har også et stort potensiale for å samle flere aktører innen kulturarv og bygningsvern, for samarbeid og erfaringsutveksling rundt istandsettelse og kursvirksomhet i tradisjonshåndverk og skjøtsel og formidling av kulturlandskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?