Kirkebakke for alle, en sosial møteplass

GAMLEBYEN OG GRØNLAND SOKN får 310000 kroner til faste installasjoner og utstyr til ferdigstillelse av møteplass ved Grønland kirke

Gamlebyen og Grønland menighet er aktivt tilstede i nabolaget sitt, de samarbeider med andre lokale aktører og ønsker å skape en sosial møteplass ut av et område som tidligere har virket stengt for allmennheten. I arbeidet med å etablere en hyggelig, åpen og innbydende sosial møteplass foran Grønland kirke, får de støtte til å ferdigstille plassen med belysning, infotavler og andre installasjoner for å ta den i fullt bruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?