Kirkens Bymisjon Østfold

Kirkens Bymisjon Østfold får 230.000 kroner til rehabilitering av bygg og innredning av kjøkken.

Bymisjonens fokus er å avdekke, lindre og fjerne årsaker til sosial nød, utestenging og forskjellsbehandling i samfunnet. Dette gjør de blant annet ved å tilby gode møteplasser. En av møteplassene er en kafe som de drifter i egne lokaler i Fredrikstad sentrum. De har fått til gode samarbeidsavtaler som gir gratis overskuddsmat fra matleverandører. På denne måten kan de tilby billig og gratis måltider til trengende. Gjennom driften tilbyr de også arbeidstrening for folk som trenger en tilrettelagt vei ut i ordinært arbeid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?