Kirkens Bymisjon Vestfold

Kirkens Bymisjon Vestfold får 100000 kroner til friluftslivsutstyr. De har iverksatt et samarbeidsprosjekt med Politiet i Vestfold og Kriminalomsorgen region sør. Målgruppen er innsatte som er motivert for en endring i livet og som ønsker å komme seg tilbake til samfunnet. Deltagere fra hele Vestfold kan være med. Kirkens Bymisjon ønsker å skape nye opplevelser for de som skal løslates fra fengsel. Ved å være ute i naturen og å gjøre felles utflukter til sjøs, til fjells og i marka lages nye referanserammer, som vil sette dem i stand til å kommunisere om “normale” temaer. For å kunne dra på tur er det helt nødvendig med godt utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?