Kjelle videregående skole

Kjelle videregående skole får 237000 kroner til utstyr for å kunne opparbeide tursti med leke- og treningsapparater.

Skolen har store områder skog og dyrka mark og har opparbeidet turstier skiløyper, salamanderdammer og utkikksområde for fuglekikkere. Nå skal de opparbeide en ny tursti på seks kilometer. I tilknytning til stien skal de lage lekepark, treningsapparater og utforme skulpturer i tre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?