Kjelle Videregående Skole

Kjelle Videregående Skole får 65000 kroner til utgraving av en dam i tilknytning til allerede etablerte utkikksplattformer, bygging av fôringsplass for fugler og undervisningsplakater med fugler og amfibier. For fire år siden bestemte skolen og kommunen seg for å skape en lokal naturbasert læringsarena for barn i alle aldre. Resultatet ble et prosjekt knyttet til Kjellemyra, som er et av de mest interessante stedene for ornitologer på Østlandet. Med denne gaven skal de videreutvikle prosjektet ved å legge til rette for nye arter innen fugl og amfibier. I tillegg vil de gjøre læringsplassen enda mer attraktiv som læringsarena for barn og ungdom, blant annet med informasjonsplakater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?