Kjeller’n Fritidssenter

Kjeller’n Fritidssenter får 75.000 kroner til utstyr til musikkaktivitet.

Kjeller’n Fritidsklubb i Ski er drevet siden 1972. Her er masse aktivitet og engasjemnet og spesielt er interessen for musikk stor. I den anledning bidrar Sparebankstiftelsen DNB med gave til utstyr til øvingsrom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?