Kjellern´n Fritidssenter

Kjeller´n Fritidssenter får 75.000 kroner til musikkverksted.

Kjeller´n Fritidssenter er en fritidsklubb i Ski som sater mye på musikk. Til verkstedet er det behov for miksebord, forsterkere osv. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?