Kjerres Venner

Kjerres Venner får 300.000 kroner i 2014 til vedlikehold av hovedbygningen på Kjerre stasjon, og oppføring av sanitærbygg.

Foreningen Kjerres Venner eier og driver Kjerre leirsted, tidligere Kjerre stasjon, som ligger ved det fredede kulturminnet Numedalsbanen. Årlig er over 300 barn og unge aktive i ulike natur- og kulturaktiviteter ved Kjerre leirsted. Barn og unge deltar i vern og vedlikehold av kulturminnet Numedalsbanen.

Nå står vedlikehold av hovedbygningen på Kjerre stasjon og oppføring av et nytt sanitærbygg for tur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?