Kjøkken i Greverudhallen

OPPEGÅRD IDRETTSLAG får 50000 kroner til kjøkken og inventar

Klubben ble stiftet i 1907, har rundt 2500 medlemmer og tilbyr aktivitet innen 12 ulike idretter. Mye av klubbens aktivitet skjer i Greverudhallen. Her er det behov for å oppgradere kiosk- og cafeområdet. Dette vil bidra til lettere å gjennomføre arrangementer i hallen til glede for de mange brukere av og besøkende til hallen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?