Kjøkken på grendehus

LIE GRENDEFORENING får 160000 kroner til kjøkken

Foreningen er en velforening for innbyggere i Nes i Hallingdal. De gjennomfører ulike aktiviteter i bygda og drifter grendehuset som er mye i bruk til ulike arrangementer. Huset er bygd i 1947 og var tidligere bygdas skolebygning. Det stod tomt noen år, før det med stor dugnadsinnsats ble satt i stand og gjort om til et grendehus på begynnelsen av 80-tallet. Kjøkkenet er gammeldags og har behov for utvidelse og oppgradering slik at det kan benyttes til kokkekurs for barn og også være hensiktsmessig til bruk ved arrangementer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?