Kjøkken som sosial møteplass

Herkules Fotball får 170.000 kroner til kjøkken i klubbens forsamlingshus.

Fotballgruppa er en del av Herkules Idrettsforening, sammen med idrettene håndball, turn, friidrett, ski og skøyter. Totalt har de over 1000 medlemmer, som sammen med nærmiljøet, daglig benytter seg av området Herkules vedlikeholder. Medlemmene legger ned svært mange dugnadstimer og jobber aktivt med å gjøre miljøet til et godt sted å være. De ønsker derfor å bygge et nytt kjøkken. Dette vil bli brukt av svært mange mennesker og utgjør et viktig lokalt samlingspunkt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?