Kjøkken til bygdas samlingssted

Reinli Grendeutvalg får 200.000 kroner til nytt kjøkken.

Samfunnssalen er bygdas samlingssted ved 17. mai-feiring og andre arrangementer. Barnehagen, frivilligsentralen og andre bruker stedet i tillegg til private, lag og foreninger. Kjøkkenet har utstyr og innredning fra da bygget var nytt, på 80-tallet. Dette er slitt og gammelt og trengs å byttes ut. Siden huset er i bruk av så mange, vil fornyelsen komme hele bygda til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?