Kjøkken til frivilligsentral

Herøya Nærmiljøsenter får 100.000 kroner til kjøkken.

Nærmiljøsenteret er registrert som en frivilligsentral og samarbeider med skole, idrett, næringsliv og asylmottak. De ønsker å servere frokost til skoleelever og se hvorvidt fast frokost to dager i uka vil skape et bedre læringsmiljø. Tilbudet skal være gratis, men sentralen har behov for blant annet kjøkken for å kunne gjennomføre tiltaket.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?