Kjøkken til teater

LARVIK BARNE- OG UNGDOMSTEATER får 218322 kroner til nytt kjøkken

Teatergruppa gjennomfører en rekke ulike kurs og har ukentlig rundt 150 barn og ungdom innom. Det er stor dugnadsiver både foran og bak oppsetningene og i arbeidet med å rehabilitere teaterhuset. Dages kjøkken er i dårlig forfatning og det er derfor er det et stort ønske om å oppgradere dette. Kjøkkenet kan dermed også brukes til kafédrift.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?