Kjøkkenhage i barnehagen

HOLE KOMMUNE får 23 000 kroner til utstyr til og utvikling av dyrkeaktiviteter

Helgelandsmoen benytter økologisk hagebruk som en inkluderende aktivitet for barna i barnehagen. De styrker ferdighetene til barn og de voksne gjennom bygging og vedlikehold av hagen, og videreformidler kunnskapen om kompostering for å fremme bærekraftighet. Midler til utstyr til og utvikling av dyrkeaktiviteter skal bidra til mer aktivitet i kjøkkenhage og dyrkeområder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?