KjøkkenKultur – Mat for Mestring

KRISESENTERSEKRETARIATET får 1120000 kroner til utbedre kjøkken og spre matfaglig kompetanse

Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraply- og medlemsorganisasjon for krisesentre i Norge. De jobber for å styrke krisesentertilbudet og voldsutsattes rettigheter i hele landet gjennom blant annet beskyttelse, rådgivning og hjelp til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom en breddetildeling, vil krisesentre landet over få mulighet til å søke om oppgradering av kjøkken, utstyr og relevant matkunnskap, for å iverksette konseptet KjøkkenKultur – Mat for Mestring og det samskapte måltidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?