Kjørkevangen på Granavollen

Gran kommune får 300.000 kroner til forskjønnelse av Kjørkevangen på Granavollen.

Kjørkevangen på Granavollen har vært bygdas viktigste møteplass gjennom historien. Plassen ligger ved de kjente Søsterkirkene. Her feires 17 mai, arrangeres bygdedag og andre kulturaktiviteter. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal gå til beplantning, skilting, informasjonstavler, belysning og møbler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?